Skup długów

Jak działa skup długów?

Skup długów to najszybszy sposób finansowania. Dzięki takiemu rozwiązaniu firmy sprzedając swoje długi, mogą  szybko i skutecznie poprawić swoją płynność finansową.

Zapewniamy szybką weryfikację zleconej do sprzedaży wierzytelności, dlatego w ciągu jednego dnia proponujemy szczegółowe warunki zakupu długu.

Propozycja warunków i kwoty ustalane są indywidualnie, po zapoznaniu się z dokumentami opisującymi daną sprawę. Zgłoszenie długu do sprzedaży nie wiąże się z żadnymi opłatami i nie zobowiązuje Klienta do podpisania umowy.

Proces skupu wierzytelności finalizujemy na podstawie umowy cesji. Klient zbywa prawa i obowiązki do roszczenia i otrzymuje wcześniej umówioną kwotę.

SPRZEDAJ DŁUG!


  * Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

  Korzyści ze sprzedaży wierzytelności

  libertus

  Szybkie otrzymanie pieniędzy

  Decyzje o zakupie podejmujemy w ciągu 24 h. Dzięki szybkiemu finansowaniu zyskujesz poprawę płynności finansowej i kondycji swojej firmy.

  libertus

  Redukcja ryzyka

  Ryzyko niewypłacalności dłużnika przechodzi na firmę LIBERTUS. Takie rozwiązanie zmniejsza również koszty związane z dochodzeniem należności.

  libertus

  Elastyczność i proste zasady

  Skupujemy wymagalne oraz niewymagalne wierzytelności. Mogą one wynikać z różnego rodzaju dokumentów np. faktur, umów, weksli czy not odsetkowych.

  Jak działa skup długów?

  Skup długów to najszybszy sposób finansowania. Dzięki takiemu rozwiązaniu firmy sprzedając swoje długi, mogą  szybko i skutecznie poprawić swoją płynność finansową.

  Zapewniamy szybką weryfikację zleconej do sprzedaży wierzytelności, dlatego w ciągu jednego dnia proponujemy szczegółowe warunki zakupu długu.

  Propozycja warunków i kwoty ustalane są indywidualnie, po zapoznaniu się z dokumentami opisującymi daną sprawę. Zgłoszenie długu do sprzedaży nie wiąże się z żadnymi opłatami i nie zobowiązuje Klienta do podpisania umowy.

  Proces skupu wierzytelności finalizujemy na podstawie umowy cesji. Klient zbywa prawa i obowiązki do roszczenia i otrzymuje wcześniej umówioną kwotę.

  Korzyści ze sprzedaży wierzytelności

  libertus

  Szybkie otrzymanie pieniędzy

  Decyzje o zakupie podejmujemy w ciągu 24 h. Dzięki szybkiemu finansowaniu zyskujesz poprawę płynności finansowej i kondycji swojej firmy.

  libertus

  Redukcja ryzyka

  Ryzyko niewypłacalności dłużnika przechodzi na firmę LIBERTUS. Takie rozwiązanie zmniejsza również koszty związane z dochodzeniem należności.

  libertus

  Elastyczność i proste zasady

  Skupujemy wymagalne oraz niewymagalne wierzytelności. Mogą one wynikać z różnego rodzaju dokumentów np. faktur, umów, weksli czy not odsetkowych.

  SPRZEDAJ DŁUG!


   * Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych


   Jakie długi można sprzedać?

   • faktury wymagalne lub przed terminem płatności
   • różnego rodzaju umowy (np. umowy pożyczki)
   • weksle in blanco lub wypełnione
   • potwierdzone na piśmie przed dłużnika
   • nieprzedawnione,  nie umorzone, bezsporne
   • nieobjęte pełnomocnictwem kancelarii lub innej firmy
   • przed skierowaniem do postępowania sądowego

    

   Jeśli jesteście Państwo zainteresowani sprzedażą wierzytelności prosimy o przygotowanie pełnej dokumentacji oraz danych o dłużniku i skorzystanie z formularza kontaktowego lub przesłanie wszystkich informacji na adres: libertus@libertus.com.pl. Wycena wierzytelności przez naszą firmę nie trwa dłużej niż 24h.

   Za ile można sprzedać dług?

   Niewątpliwie cena zakupywanego długu jest ściśle uzależniona od sytuacji finansowej dłużnika, przeterminowania wierzytelności oraz posiadanej dokumentacji przez wierzyciela. Dlatego po wstępnej analizie dokonujemy wyceny oraz przedstawiamy Klientowi ofertę cenową, a w razie decyzji negatywnej – przedstawiamy najkorzystniejsze alternatywne rozwiązanie.

   Ceny zakupu wahają się od kilkudziesięciu do nawet kilku procent w zależności od dokumentów, z jakich wynika dana wierzytelność oraz stanu majątkowego dłużnika.

    

   Libertus © 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone.