Skup długów

Skup długów – na czym polega?

Skup długów to najszybszy sposób finansowania. Dzięki takiemu rozwiązaniu firmy sprzedając swoje długi, mogą  szybko i skutecznie poprawić swoją płynność finansową.

Zapewniamy szybką weryfikację , dlatego w ciągu jednego dnia proponujemy szczegółowe warunki współpracy.

Propozycja warunków i kwoty ustalane są indywidualnie, po zapoznaniu się z dokumentami opisującymi daną sprawę. Zgłoszenie długu do sprzedaży nie wiąże się z żadnymi opłatami i nie zobowiązuje Klienta do podpisania umowy.

Proces skupu wierzytelności finalizujemy na podstawie umowy cesji. Klient zbywa prawa i obowiązki do roszczenia i otrzymuje wcześniej umówioną kwotę.

SPRZEDAJ DŁUG!

  Rodzaj zadłużenia

  Korzyści ze sprzedaży długu

  libertus

  Szybkie otrzymanie pieniędzy

  Decyzje o zakupie podejmujemy w ciągu 24 h. Dzięki szybkiemu finansowaniu zyskujesz poprawę płynności finansowej i kondycji swojej firmy.

  libertus

  Redukcja ryzyka

  Ryzyko niewypłacalności dłużnika przechodzi na firmę LIBERTUS. Takie rozwiązanie zmniejsza również koszty związane z dochodzeniem należności.

  libertus

  Elastyczność i proste zasady

  Skupujemy wymagalne oraz niewymagalne wierzytelności. Mogą one wynikać z różnego rodzaju dokumentów np. faktur, umów, weksli czy not odsetkowych.

  Skup długów – na czym polega?

  Skup długów to najszybszy sposób finansowania. Dzięki takiemu rozwiązaniu firmy sprzedając swoje długi, mogą  szybko i skutecznie poprawić swoją płynność finansową.

  Zapewniamy szybką weryfikację , dlatego w ciągu jednego dnia proponujemy szczegółowe warunki współpracy.

  Propozycja warunków i kwoty ustalane są indywidualnie, po zapoznaniu się z dokumentami opisującymi daną sprawę. Zgłoszenie długu do sprzedaży nie wiąże się z żadnymi opłatami i nie zobowiązuje Klienta do podpisania umowy.

  Proces skupu wierzytelności finalizujemy na podstawie umowy cesji. Klient zbywa prawa i obowiązki do roszczenia i otrzymuje wcześniej umówioną kwotę.

  Korzyści ze sprzedaży długu

  libertus

  Szybkie otrzymanie pieniędzy

  Decyzje o zakupie podejmujemy w ciągu 24 h. Dzięki szybkiemu finansowaniu zyskujesz poprawę płynności finansowej i kondycji swojej firmy.

  libertus

  Redukcja ryzyka

  Ryzyko niewypłacalności dłużnika przechodzi na firmę LIBERTUS. Takie rozwiązanie zmniejsza również koszty związane z dochodzeniem należności.

  libertus

  Elastyczność i proste zasady

  Skupujemy wymagalne oraz niewymagalne wierzytelności. Mogą one wynikać z różnego rodzaju dokumentów np. faktur, umów, weksli czy not odsetkowych.

  SPRZEDAJ DŁUG!

   Rodzaj zadłużenia


   Rodzaje skupowanych długów

    

   • faktury wymagalne lub przed terminem płatności
   • różnego rodzaju umowy (np. umowy pożyczki)
   • weksle in blanco lub wypełnione
   • potwierdzone na piśmie przed dłużnika
   • nieprzedawnione,  nie umorzone, bezsporne
   • nieobjęte pełnomocnictwem kancelarii lub innej firmy
   • przed skierowaniem do postępowania sądowego

    

   Skup długów – procedura

    

   Kontaktując się z nami otrzymasz informacje jakie dokumenty są niezbędne do wyceny długu.  Celem zaoszczędzenia czasu  najprościej jest wysłać je za pośrednictwem poczty elektronicznej.  Bezwłocznie po ich otrzymaniu zostaną przekazane do Działu Analiz.

   Nasi specjaliści przeanalizują kompletność przesłanych dokumentów. Następnie Dział Windykacji oceni niezapłaconą należność.

   Dzięki takiemu rozwiązaniu, nawet jeśli nie zdecydujemy się na skup długu, zaproponujemy Ci optymalne rozwiązanie na odzyskanie pieniędzy.

   Decyzję o zakupie podejmiemy w ciągu 24 h.

   Skup długów – za ile procent?

    

   Niewątpliwie cena zakupywanego długu jest ściśle uzależniona od sytuacji finansowej dłużnika, przeterminowania wierzytelności oraz posiadanej dokumentacji przez wierzyciela. Dlatego po wstępnej analizie dokonujemy wyceny oraz przedstawiamy Klientowi ofertę cenową, a w razie decyzji negatywnej – przedstawiamy najkorzystniejsze alternatywne rozwiązanie.

   Umowa cesji wierzytelności

    

   Cesja wierzytelności (przelew wierzytelności)  to rodzaj umowy cywilnoprawnej, której celem jest przekazanie prawa dotychczasowego wierzyciela (cedenta) na osobę trzecią lub podmiot gospodarczy (cesjonariusza).

   Elementy umowy cesji:

    

   1. Data i miejsce zawarcia umowy
   2. Strony umowy (cedent, cesjonariusz)
   3. Oświadczenie cedenta ( prawa do wierzytelności)
   4. Zapis przelewie wierzytelności
   5. Określenie momentu przekazania wierzytelności
   6. Cena wierzytelności
   7. Klauzula o obowiązku poinformowania dłużnika
   8. Załącznik (dokument) potwierdzający istnienie długu

    

   Libertus © 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone.