odzyskiwanie długów

Odzyskiwanie długów – najszybsze sposoby?

10 grudnia 2019

Odzyskiwanie długów  od kontrahentów, którzy ignorują terminy płatności, to niemal codzienność, dla dużej grupy przedsiębiorców.

 

Odzyskiwanie długów to problem który dotyka bowiem nawet jedną trzecią osób prowadzących działalność gospodarczą. Im dłużej płatność zostaje przeterminowana, tym szanse na odzyskanie należności maleją, a ilość problemów, które mogą wyniknąć z braku opłaty należności, zwłaszcza w przypadku dużych kwot coraz bardziej rośnie. Dlatego też warto jak najszybciej podjąć stosowne kroki, aby odzyskać należności.

Pierwszy krok-polubowne załatwienie sprawy

 

Przed tym, zanim skierujesz sprawę na drogę postępowania sądowego, warto spróbować chociaż dogadać się z wierzycielem polubownie. Bardzo często takie działania przynoszą wymierne efekty, a jednocześnie pozwalają zaoszczędzić czas dla osoby poszkodowanej, jak także koszta dla dłużnika. Jakie kroki podjąć w trakcie polubownej próby załatwienia sprawy niezapłaconych należności? Jednym ze sposobów, jest wykonanie telefonu przypominającego o zaległej płatności. W niektórych przypadkach to wystarcza, w końcu każdy z nas jest człowiekiem i mógł najzwyczajniej w świecie zapomnieć o płatności. Jednak jeśli po wykonaniu telefonu wciąż nie otrzymamy zapłaty, najlepiej wysłać kolejne upomnienie za pomocą wiadomości e-mail lub listownie. Takie działanie pozwoli nam na zebranie dowodów, potrzebnych przy ewentualny postępowaniu sądowym, że podjęliśmy próbę polubownego odzyskania długu.

Wiele osób z uwagi na relacje z klientem, nie wie, kiedy wypada upominać się o swoje pieniądze, tak naprawdę nawet na drugi dzień po upływie płatności, można już dzwonić z przypomnieniem. Jednak za dobrą praktykę uważa się odczekanie 7 dni.

Odzyskiwanie długów poprze sąd

 

Jeśli Twoje prób polubownego załatwienia sprawy spełzły na niczym, pora iść do sądu, tym bardziej, jeśli wierzyciel obiecał zapłatę, a następnie jej nie wykonał. Wniesienie sprawy do sądu wiąże się z oczekiwaniem na rozprawę, co może trwać nawet do roku. Dlatego też, nie warto zwlekać z tą decyzją, zwłaszcza jeśli zauważymy, że szanse na odzyskanie pieniędzy bez wyroku sądu są marne. Po uzyskaniu pozytywnego wyroku i nakazu zapłaty to jednak nie wszystko, co należy zrobić w takiej sytuacji. Konieczne jest także uzyskanie klauzuli wykonalności, o, którą należy wnioskować. 

Skorzystaj z krótszej drogi jaką są E-sądy

 

Krótsza droga postępowania sądowego jest skorzystanie z E-sądu w Lublinie, który zajmuje się rozpatrywaniem spraw, co do których nie ma wątpliwości, jeśli chodzi o stan dowodowy. Czyli właśnie między innymi zapłata należności za sprzedany towar czy też wykonaną usługę. Dowodami jest tutaj wystawiony dokument sprzedaży, a także brak wpłaty, więc sprawa pozostaje klarowna. Postępowanie w tego typu sądzie trwa w przeciwieństwie do tradycyjnej instytucji maksymalnie do 3 miesięcy. Dzięki czemu możliwość uzyskania klauzuli wykonalności i ściągnięcia zapłaty przez komornika jest o wiele szybsza.

Libertus © 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone.