skup długów za gotówkę

Skup długów za gotówkę czy windykacja?

11 sierpnia 2017

Skup długów za gotówkę to coraz popularniejsza alternatywa dla windykacji.

Wielu przedsiębiorców boryka się z problemami finansowymi. Bardzo często ich przyczyną są niespłacone przez kontrahentów zobowiązania. Brak zapłaty za towary czy usługi, nieopłacone faktury skutkują mniej lub bardziej tymczasowym zamrożeniem kapitału (choć doprowadzić mogą nawet do utraty płynności finansowej), który czasem trudno odzyskać. To dlatego szybki rozwój notują usługi windykacyjne, a coraz popularniejsza staje się również alternatywa wobec nich – skup długów za gotówkę

Jak działa windykacja?

Głównym celem windykacji jest odzyskanie zaległych należności – zarówno pieniędzy, jak i rzeczy. Wszystkie działania, niezależnie od rodzaju windykacji, muszą odbywać się zgodnie z obowiązującym prawem. Wyróżnić można więc działania miękkie (polubowne) lub twarde.

Miękka windykacja polega przede wszystkim na przypomnieniach o konieczności dokonania zapłaty, przekazywaniu wezwań do zapłaty oraz przekazywaniu wezwań do zapłaty wraz z notami odsetkowymi. Dłużnika można jednocześnie poinformować, iż sprawa została powierzona kancelarii windykacyjnej, jego dane znalazły się w Biurach Informacji Gospodarczej (np. w Krajowym Rejestrze Dłużników) lub podkreślić, że sprawa trafiła do sądu.

Jeżeli działania miękkie nie przynoszą oczekiwanego efektu, zastosować można środki twarde, głównie sądowe i wobec dłużnika wszcząć postępowanie egzekucyjne czy nawet karne. Windykacja twarda sprawdzi się więc w „trudnych przypadkach”, gdy opóźnienie w zapłacie jest już długie. Warto jednak zaznaczyć, iż najłatwiej odzyskać jest tzw. „młody dług” – taki, który nie został uregulowany do maksymalnie trzech miesięcy od wskazanego terminu płatności. Szybkie rozpoczęcie działań windykacyjnych zwiększa bowiem ich skuteczność, a także ogranicza koszty takich usług. W niektórych sytuacjach może się jednak okazać, że dużo bardziej opłacalne będzie skorzystanie z możliwości sprzedaży wierzytelności.

Czy skup długów jest korzystny?

Na rynku funkcjonuje coraz więcej firm, które zajmują się skupem długów. Najpierw oceniają możliwości odzyskania należności – biorąc pod uwagę m.in. stopień przeterminowania zobowiązania, jego pochodzenie czy nominał. Jeżeli transakcja jest potencjalnie korzystna finansowo, proponują wierzycielowi cenę, za którą nabędą zaległe zobowiązania. Podstawowe znaczenie będzie mieć tutaj czas – im dług trwa dłużej, tym proponowana cena będzie niższa. Znaczenie będzie mieć także etap, na którym należności się znajdują – czy jest on jeszcze polubowny, czy już sądowy. Mimo że nie zawsze na swoje wierzytelności znajdziemy nabywcę, warto zainteresować się tym rozwiązaniem.

Przedsiębiorca, który chciałby zbyć należny mu dług powinien więc ocenić, czy korzystniej będzie zapłacić za usługi firmy windykacyjnej (która odpowiednie czynności prowadzące do zwrotu środków prowadzić może relatywnie długo), czy wliczyć w koszty swojej działalności dyskonto od sprzedaży zaległych zobowiązań. Skup długów za gotówkę będzie korzystnym rozwiązaniem przede wszystkim dla firm, którym zależy na szybkim przypływie gotówki. Decyzje o zakupie długu podjęte mogą być nawet w ciągu 24 godzin, co pozwoli na błyskawiczną poprawę kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Ponadto ryzyko tego, iż dłużnik okaże się niewypłacalny przechodzi na nabywcę zobowiązań, a sama wierzytelność może być usunięta z bilansu firmy. Niższe są koszty dochodzenia należności – stałe koszty usług windykacyjnych również przejmuje na siebie skupujący dług. Zalety skupu długów wynikają więc przede wszystkim z elastyczności i prostych zasad, które rządzą tym procesem.

Sprzedaj dług

Libertus © 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone.