windykacja należności

Windykacja długów z LIERTUS

16 listopada 2017

Windykacja długów – etapy

Windykacja długów jest częstym problem z jakim spotykają się przedsiębiorcy, kiedy nie mogą otrzymać zapłaty za towar lub usługę jaką wykonali. Co w takiej sytuacji? Na czym polega windykacja i jakie jej etapy wyróżniają specjaliści?

 Windykacja długów dla firm w najtrudniejszej sytuacji

Problem z wyegzekwowaniem należności od klientów lub kontrahentów mają przede wszystkim firmy z sektora MŚP. Jak wynika z różnych badań, ponad 72 proc. mikroprzedsiębiorstw działających na rynku nie otrzymuje pieniędzy na czas. Problem z odzyskaniem należności ma zatem spora część przedsiębiorców.

Windykacja długów to złożony proces, a właściciele firmy mają dwie możliwości – mogą poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie lub powierzyć dochodzenie pieniędzy specjalistom. Gdzie działają firmy, dla których codzienna praca to windykacja należności? Wrocław, Warszawa czy Katowice to przykładowe miasta.

Windykacja długów – 3 kroki

Windykacja wierzytelności najczęściej przebiega etapami. Biorąc pod uwagę podejmowane działania, cały proces odzyskiwania pieniędzy składa się z następujących etapów:

pierwszy – windykacja polubowna

Na tym etapie przypomina się dłużnikowi (telefonicznie, SMS-ami czy mailami) o konieczności uregulowania zaległej faktury. Firmy zajmujące się odzyskiwaniem należności wystawiają też wezwania do zapłaty oraz informują o możliwości wystawienia długu na jednej z giełd.

Koszt windykacji należności na tym etapie jest niewielki. Składają się na niego kwoty za wykonane telefony, wysłaną korespondencję czy dojazdu, jeżeli np. u dłużnika odbywają się negocjacje w sprawie wysokości spłaty zadłużenia.

drugi – windykacja sądowa

Nie zawsze windykacja polubowna przynosi oczekiwany skutek. Jeżeli dłużnik unika kontaktu lub wprost informuje, że nie zapłaci, to czas na bardziej radykalne środki w postaci złożenia pozwu do sądu lub e-sądu. Uzyskany w postępowaniu np. nakaz zapłaty może skutecznie zmobilizować dłużnika do uregulowania zobowiązania. Posiadanie wyroku sądowego jest też niezbędne, aby zainicjować ostatni etap windykacji.

Windykacja wierzytelności na tym etapie zależy od rodzaju postępowania. Jeżeli wierzyciel wybierze postępowanie nakazowe, to opłata sądowa zostanie wyliczona jako 1,25% wartości przedmiotu sporu (długu), przy czym sąd nie może pobrać mniej niż 30 i więcej niż 100 000 zł. Dodatkowe koszty wygeneruje korzystanie z pomocy prawnika.

trzeci – windykacja egzekucyjna

Gdy dłużnik uchyla się od płatności mimo wydanego wyroku, pozostaje skierować sprawę do kancelarii komorniczej. Komornik dysponuje całą paletą narzędzi, za pomocą których może odzyskać pieniądze, np. przysługuje mu prawo zajęcia rachunków bankowych dłużnika. Tylko komornik może też zająć, a następnie zbyć w drodze publicznej ruchomości i nieruchomości należące do dłużnika.

Na tym etapie windykacji wierzytelności koszty to przede wszystkim opłata na wydatki, o którą wezwie komornik. Jej wysokość jest uzależniona od decyzji podjętej przez wierzyciela, a dokładniej od tego, z jakich składników majątkowych dłużnika ma być prowadzona egzekucja.

Windykacji długów – podsumowanie.

Największe szanse na odzyskanie należności masz wówczas, gdy będziesz szybko działał i nie dasz dłużnikowi zapomnieć o sobie. Prowadzenie firmy i bieżące sprawy mogą sprawić, że nie zawsze będziesz miał czas na upominanie się o pieniądze. W takiej sytuacji sprawę warto powierzyć specjalistom.

Im dłużej będziesz zwlekał z odzyskaniem należności, tym mniejsze masz szansę na odzyskanie swoich pieniędzy. Zdecydowane kroki lub nawiązanie współpracy ze specjalistami, którzy doskonale wiedzą, jak rozmawiać z dłużnikami, pozwoli Ci szybko zakończyć sprawę z zadowalającym Cię efektem.

Zleć windykacje dłużnika

Libertus © 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone.